Jak długo trwa egzamin praktyczny na mieście?

Egzaminator może skrócić czas trwania twojego egzaminu na prawo jazdy. Jak długo zatem trwa egzamin praktyczny? Kiedy egzaminator może skrócić czas jego trwania?

Skoro czytasz ten artykuł, zapewne jesteś już po pomyślnie zaliczonych testach na prawo jazdy 🙂 Przed ostatnia prosta do uzyskania prawa jazdy: egzamin praktyczny.

Przepisy regulujące przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, a więc Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach określają jedynie minimalny czas trwania egzaminu na prawo jazdy.

Dla poszczególnych kategorii minimalny czas trwania egzaminu na prawo jazdy w ruchu drogowym wynosi:

Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu
drogowym [min]
AM 10
A1, A2, A, B+E, T, 25
B1, B, 40
C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E.
45
Pozwolenie 35

Egzamin na prawo jazdy może trwać krócej

Egzaminator ma prawo  skrócić czas trwania egzaminu do 25 minut,  jeśli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny. Dotyczy to egzaminów w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia.