Jak długo trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Maksymalny czas trwania twojej trasy egzaminacyjnej nie jest określony. Przepisy jednak zaznaczają minimum czasowe trwania Twojego egzaminu na prawo jazdy. 

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 40 min. Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.