Egzaminator może, a czasem wręcz musi przerwać twój egzamin. Wówczas nie masz możliwości kontynuowania jazdy a trasę do WORD pokonujesz na siedzeniu pasażera.

Przerwanie egzaminu na prawo jazdyMamy wyniki zdawalności WORD w Puławach za 1 półrocze 2016. Gdzie łatwiej zdać egzamin? W Lublinie czy Puławach? Odpowiedź nie jest tak.. oczywista.

Zdawalność WORD w Puławach