Kiedy próg zwalniający może nie być oznakowany znakiem ostrzegawczym?

Progi zwalniające, czyli urządzenia mające na celu graniczenie prędkości pojazdów poruszających się po drodze nie zawsze mogą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. 

Kiedy zatem nie zostaniesz ostrzeżony o progu zwalniającym? Ta wiedza przyda się nie tylko podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy. Musisz bowiem wiedzieć, że zarządcy drogi nie zawsze ostrzegą Cię o zainstalowanym progu.

Przejazd przez próg z prędkością większą niż dopuszczalna  powoduje powoduje dyskomfort dla kierowcy i pasażerów – i o to właśnie chodzi. Masz zwolnić.

Znak próg zwalniający

Znak próg zwalniający umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający.

Progi zwalniające zazwyczaj wykonuje się z kostki betonowej lub z gumy a ich idea jest ciągle rozwijana.

Poza znanymi powszechnie i przedstawionymi powyżej stosuje się też inne rodzaje progów zwalniających.

  • Pinezka – to próg stosowany na skrzyżowaniach, ma postać okrągłej wypukłości na środku skrzyżowania o średnicy tak dobranej by przejazd przez skrzyżowanie odbywał się częściowo przez próg. Skrzyżowanie z progiem typu pinezka jest bardzo podobne do minironda, lecz różni się od niego tym, że nie obowiązuje na nim ruch okrężny.
  • Poduszka – to także próg stosowany na skrzyżowaniach. Od progu typu Pinezka różni się kształtem. Próg typu poduszka ma kształt prostokątny. W przeciwieństwie do skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią nie obejmuje całej tarczy skrzyżowania lecz jedynie jej środkowy fragment.
  • Próg wyspowy (przyjazny autobusom) (poduszka berlińska) – to próg zwalniający, najczęściej w postaci prostokątnej wypukłości na jezdni, o szerokości takiej, która umożliwia autobusowi przejazd nad progiem (bez wpływu na ruch autobusu), a samochodom osobowym nie, ze względu na ich węższy rozstaw kół.

Ograniczenie prędkości – nie zawsze

Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (znak B-43 ) lub w strefie zamieszkania (znak D-40 ), a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy, to znak ograniczający prędkość B-33  może nie być zastosowany.

Próg bez ostrzeżenia

W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej oraz w strefie zamieszkania, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Testy na prawo jazdy. Pełna oficjalna baza egzaminacyjna. Sprawdź, czy zdasz.