Z testów na prawo jazdy usunięto kilka pytań

Z oficjalnej bazy egzaminacyjnej usunięto kilka spornych pytań, a to oznacza, że nie pojawią się one na egzaminach państwowych w WORD.

Komisja ds Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych działająca przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa usunęła z testów na prawo jazdy kilka pytań.

Aktualna baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy znajduje się na zdamyto.com.

Usunięte pytania z testów na prawo jazdy

Z puli egzaminacyjnej zniknęły pytania które budziły sporo kontrowersji – zarówno w zakresie prawidłowości odpowiedzi jak i sposobu sformułowania pytania. Komisja zdecydowała o ich usunięciu z bazy. Oto niektóre z nich:

testy na prawo jazdy

testy na prawo jazdy

testy na prawo jazdy